Iznajmljivanje paviljona (štandova)

Iznajmljivanje paviljona (štandova)

Paviljoni su sastavljeni od polja (bočne stranice) dimenzija 125 x 195 cm. Svako polje može biti u obliku rešetke, otvorene police, pulta ili ulaza u paviljon.

Krovovi su urađeni od bele cirade.

Paviljoni su izrađeni u dve dimenzije 12,5 m2 – 5 x 2,5 m i 25 m2 – 5 x 5 m. Sve bočne stranice su istih dimenzija tako da se polja (pultovi, polja, rešetke, vrata) mogu kombinovati po želji.

Izgled štanda

 


Nudimo iznajmljivanje paviljona sa montažom, demontažom i prevozom.